Stafsetning II

Stafsetning  II á netinu

Þetta námskeið er einkum ætlað nemendum unglingastigs og eldri nemendum sem þurfa að bæta stafsetningarkunnáttu sína og rifja upp helstu reglur íslenskrar stafsetningar. Námskeiðið Stafsetning I hentar hins vegar betur nemendum á miðstigi.

Stafsetningarkennsla getur auðveldlega orðið staglkennd og leiðigjörn, jafnt fyrir kennara sem og nemendur. Hin hefðbundna stafsetningarkennsla tekur oft lítið tillit til mismikillar getu hvers og eins og fyrir vikið er of miklum tíma sumra varið í atriði sem þeir kunna á meðan aðrir þyrftu meiri tíma. Með því að nýta sér gagnvirk verkefni og skýra innlögn Stoðkennarans getur hver og einn nemandi unnið á sínum hraða. Á sama tíma eykst yfirsýn kennara til muna því hann getur fylgst með gengi hvers og eins á einfaldan og skjótan hátt.

Námsvöndlar námskeiðs:

Kennsluhefti

stafsetning netnám
Heftið inniheldur rúmlega fjörutíu kafla þar sem farið er á skipulagðan hátt í helstu stafsetningarreglurnar. Nemandi byrjar á því að lesa sér til um regluna og vinnur svo verkefni þar sem reglan er þjálfuð á markvissan hátt. Stoðkennarinn bregst við villum með því að vísa til reglunnar og stofns eða rótar orðs eftir því sem við á.

Sóknarskrift

Stafsetning á netinu
Nemanda er sýnd setning í tvær til tíu sekúndur. Eftir að setning hverfur ritar nemandi hana niður og sendir svo Stoðkennaranum til yfirferðar. Innan við sekúndu síðar eru birtar niðurstöður, fjöldi villna og útskýringar á eðli þeirra. Upplýsingar eru allar sendar í gagnagrunn þannig að kennari getur á skjótan og einfaldan hátt greint veikleika og styrkleika hvers nemanda og í framhaldi gripið til viðeigandi ráðstafana.

Upplesnar setningar

Stafsetning fyrir spjaldtölvur
Nemandi hlustar á upplesna setningu og ritar hana svo niður og sendir Stoðkennaranum til yfirferðar. Innan við sekúndu síðar eru birtar niðurstöður, fjöldi villna og útskýringar á eðli þeirra. Í þessu verkefni eru notaðar sömu setningar og í sóknarskriftinni. Setningarnar eru samtals fjögur hundruð og er þeim skipt í flokka eftir því hvaða regla er einkum æfð.