Stærðfræði I

Stærðfræði I á netinu

Stærðfræðin reynist mörgum erfið en það er trú Stoðkennarans að með skýrri uppsetningu, gagnvirkum æfingum og góðri yfirsýn kennara sé hægt að ráða úr vanda flestra. Í þessu námskeiði er farið í flesta þá þætti stærðfræðinnar sem nemendur í sjötta og sjöunda bekk þurfa að kljást við og kunna. Einnig getur það hentað eldri nemendum sem ekki hafa náð nægilega góðum tökum á efninu eða þurfa á upprifjun að halda.

Námsvöndlar námskeiðs:

Kennsluhefti 1

Í þessu hefti er farið í ýmis þau atriði sem nemendur í 6. og 7. bekk kljást við: tölur og reikning, líkur, tugabrot og rúmfræði. Hver kafli inniheldur ótakmarkaðan fjölda dæma og er hverju dæmi fylgt eftir með ítarlegum útskýringum. Uppsetning heftis kallast á við Stiku 2a en að sjálfsögðu má nota efnið eitt og sér eða sem ítarefni með öðrum námsbókum.

Kennsluhefti 2

Þetta hefti er framhald af hefti númer eitt en hér er farið í mælingar, almenn brot, margföldun, deilingu og hnitakerfið. Uppsetning heftis kallast á við Stiku 2b en að sjálfsögðu má nota efnið eitt og sér eða sem ítarefni með öðrum námsbókum.

Kennsluhefti 3

Hér er farið nánar í ýmislegt það sem viðkemur tölum, tölfræði og líkum, margföldun og deilindu og rúmfræði. Uppsetning heftis kallast á við Stiku 3a en að sjálfsögðu má nota efnið eitt og sér eða sem ítarefni með öðrum námsbókum.

Kennsluhefti 4

Í fyrsta hluta er farið í ýmislegt það sem viðkemur mælingum á formum, vegalengdum og tíma. Í öðrum hluta er farið nánar í almenn brot og prósentureikningur kynntur til leiks. Í þriðja hluta er farið í ýmsar reiknignsaðgerðir og þeim fjórða í algebru og ýmis mynstur. Uppsetning heftis kallast á við Stiku 3b en að sjálfsögðu má nota efnið eitt og sér eða sem ítarefni með öðrum námsbókum.

Margföldunartaflan

Stærðfræði á netinu
Nemandi velur margföldunartöflu til að þjálfa og reiknar svo í kappi við tímann. Súlan hækkar í hvert sinn sem útkoma nemanda er rétt en fellur við rétta útkomu ásamt því að hún fellur stöðugt með hverri sekúndu. Markmiðið er að ná súlunni alla leið upp.